Balíček 1
80 €

Balíček obsahuje návrh namieru na:
1x oznámenie
2x kartička ku stolu


Balíček 2
120 €

Balíček obsahuje návrh na:
1x oznámenie
2x kartička ku stolu
1x menu + nápojový lístok
menovky

Balíček 3
150 €

Balíček obsahuje návrh na:
1x oznámenie
2x kartička ku stolu
1x menu + nápojový lístok
menovky
1 sadu kartičiek na zasadanie / plagát na zasadanie
2x nálepku na výslužku / pečiatku

Postup

1. Pripravíme 2-3 návrhy podľa predstáv klienta (návrhy sa budú líšiť v použití fontu/farieb/umiestnení textov atď.). Klient si môže z vybraných nakombinovať oznámenie podľa vlastných predstáv. Tie následne zapracujeme do výsledného oznámenia.
2. Potom je ešte možné oznámenie 3x upraviť - poloha nadpisov/font/zmena textov...
3. Finálna kontrola grafiky a zaslanie do tlače

Cena

Ceny sú orientačné a uvedené bez ceny tlače.
Spolupracujeme s externou tlačiarenskou firmou, ktorá každú zákazku individuálne nacení. S tlačiarňou za vás všetko odkomunikujeme a grafiku vytlačíme.
V prípade ďalších grafických prác je hodinová sadzba 15 eur.